bg
 
bg

De diverse therapievormen uitgelegd

Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zijn behoorlijk breed en uitgebreid omdat werken in Amsterdam kansen biedt om ervaring op te doen met grote diversiteit aan doelgroepen, culturen, psychologische thema’s en nationaliteiten. Als registertherapeut / counselor ben ik ook verplicht om mij jaarlijks bij te scholen, trainingen te volgen en maandelijks samen te komen met andere therapeuten en psychologen voor onze intervisie. Op deze manier doe ik mijn best mijn aanbod up to date te houden en de kwaliteit van mijn psychosociale therapie te waarborgen. Uiteraard vind ik het zeer belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en hou ik mijn kennis en ervaring dan ook voortdurend up to date.

Ik werk met een dynamische en unieke samengestelde mengeling van technieken, methodieken en therapieën. Tijdens mijn opleiding lag de nadruk op de oplossingsgerichte therapie en de positieve psychologie. Deze vormen van therapie zijn dan ook mijn blauwdruk en mijn leidraad. Daarnaast besteed ik aandacht aan jouw eigen unieke achtergrond en situatie.

Samen zetten we technieken in om jouw eigen krachten te leren herkennen en kijken we hoe jouw kwaliteiten jou kunnen helpen om positiever en gelukkig makend gedrag en gedachten te genereren. Ik wil jou of jullie helpen om je eigen antwoorden te vinden, die horen bij jou en goed voor jou voelen.

Daarnaast maak ik vaak gebruik van psycho-educatie, ik geloof dat het helpt om te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Kennis is macht en het vergroot het gevoel van grip hebben op een situatie. Wanneer je begrijpt, waarom je ergens last van hebt of mee worstelt, is het ook makkelijker te bedenken wat je eraan kunt gaan doen. En daarin denk ik natuurlijk graag met je mee.

De volgende therapievormen en methoden kan ik voor je inzetten:

Oplossingsgerichte therapie

Met deze therapie richten wij ons op jouw sterke kanten en hulpbronnen. We kijken welke vaardigheden jij bezit en zetten deze zoveel mogelijk in. Zo ga je je meteen al krachtiger en beter voelen over jezelf, in tegenstelling tot wanneer je te streng bent voor jezelf of de focus legt op hetgeen je misschien verkeerd hebt aangepakt. De therapie heeft een kort en resultaatgericht karakter. Het is concreet en de resultaten zijn snel merkbaar en zichtbaar.

ACT- Acceptance and commitment therapy

Deze vorm van therapie is een moderne variant van de cognitieve gedragstherapie. Hierin wordt ingezoomd op gedachten en gedrag. Gedachten en gedrag zijn vrijwel altijd automatisch, maar zijn wel ooit aangeleerd. Zodra we hebben ontdekt waar een belemmerend patroon zit in jouw denken en doen, kunnen we dit omzetten naar functionele patronen van denken en doen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Soms moeten we leren te accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn, in deze therapie richten we ons dus naast de cognitieve gedragstherapie ook op acceptatie.

EFT- Emotionally focused therapy

Deze therapie is ontwikkeld door Sue Johnson, de auteur van het boek: ‘Hou me vast.” Sue heeft jarenlang onderzoek gedaan naar effectieve manieren om de verbinding tussen koppels te herstellen of te verbeteren.

Ik zet elementen van de basis van EFT in in zowel individuele therapie als in relatiecounseling. Emoties worden onderzocht en ingezet als begin om elkaar of jezelf te leren begrijpen. Dit betekend dat we in moeten zoemen op interactiepatronen met de ander of belangrijke anderen. Je gaat leren uitspreken wat je voelt en wat je nodig hebt.

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Ik pas EMDR toe bij traumatische emotionele ervaringen, zoals verlies, overspel, ziekte, pesten, verlies van baan, scheiding, ruzies etc. Daarnaast is de EMDR door mij goed in te zetten bij eetstoornissen, angsten en fobieën, chronische pijn.

Hoe gaat EMDR therapie in zijn werk?
Tijdens de therapie focus je op een nare ervaring, gedachte, innerlijke overtuiging, boosheid, een schrikbeeld of een voorval. Tevens leg je de focus op de lichamelijke sensaties die daarmee gepaard gaan en inventariseer je deze. Door afleidende prikkels toe te passen en de twee hersenhelften door snelle oogbewegingen te activeren (bilaterale stimulatie) wordt het verwerkingsproces van het brein geactiveerd. Door dit in te zetten, kunnen we de negatieve beleving en herinnering neutraliseren. In sommige gevallen werkt het zelfs goed om deze te vervangen met een positieve betekenis.

Positieve psychologie

Deze vorm van therapie/ techniek, sluit mooi aan bij de oplossingsgerichte therapie. Ook hier zoomen we in op positieve ervaringen, positieve eigenschappen. Deze techniek is heel erg behulpzaam om depressieve klachten en aangeleerde hulpeloosheid op een compassie volle wijze te tackelen!

RET- Rationeel emotieve therapie

Bij deze vorm van therapie onderzoeken we grondig wat het verband is tussen onze gedachten en onze emoties. Sommige psychische klachten ontstaan vooral door de manier waarop we een gebeurtenis of een situatie interpreteren en kan voor ontzettend veel leed zorgen. Door nuchter te kijken naar wat er feitelijk gebeurde, wat jouw gedachten waren hierbij en wat voor gevoel dit jou opleverde, kunnen we deze gedachten omzetten in meer gezonde en rationele overtuigingen.

TA - Transactionele Analyse

Dit model is een psychotherapeutische behandelmethode. Het geeft je inzicht in jouw gedrag. Het analyseert interacties tussen mensen, maar ook jouw eigen innerlijke status in een bepaalde situatie. Het kan helpen om bepaalde onbewuste belemmerende gedragsbesluiten en overtuigingen te analyseren en te veranderen.

Mindfulness

Deze techniek zetten we in om te leren accepteren wat we niet kunnen veranderen of wat onze aandacht eigenlijk niet zo erg waard zou moeten zijn. We verleggen de focus naar onze ademhaling en naar ons lichaam. Richten onze aandacht op iets moois in de natuur en proberen even niet te denken. Je leert om jou gedachten te laten gaan en te laten zijn, zonder dat je er iets mee hoeft te doen.
Psychosociaal therapeut Niki Schalken in Amsterdam
Niki Schalken
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
  • Ook 's avonds of in het weekend

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact