bg
 
bg

Therapie bij rouw

Rouw en verlies is iets wat komt en gaat in golven. Rouw en verlies kan zijn wat niet erkend worden als een ervaring van rouw. Een verandering van baan, verhuizing, verlies van een relatie, een rol, een functie. Het verlies van een vriendschap. Het verlies van een mensenleven. De dood maakt deel uit van ons menselijk bestaan. We weten dat we allemaal dood zullen gaan. Voordat we zelf sterven, maken we bijna allemaal een belangrijk sterfgeval van een naaste mee. We weten dat ondanks dat we anders hopen, sommigen van ons een plotselinge dood zullen sterven, of een onrechtvaardige dood en toch kan deze wetenschap ons niet voorbereiden op de pijnlijke ervaring die zal volgen. Rouw is normaal. Het is een psychische toestand, waarin men verkeert na een ingrijpend verlies. We spreken van rouw voor een persoon, maar het kan ook zijn van een baan, van een plaats, stad of huis, of van een bepaalde levensstijl of fysieke conditie. Rouw hoort erbij en rouw is belangrijk. Wij verbinden ons op manieren die voor het oog niet waarneembaar zijn. Vaak aan mensen die voor ons persoonlijk belangrijk zijn. De talloze lijntjes die ons aan mensen verbinden die voor ons belangrijk zijn, kunnen voor ons soms ook niet zichtbaar of voelbaar zijn, totdat de persoon wegvalt. We verliezen bij een sterfgeval niet alleen een geliefde persoon, maar veel meer dan dat. Een leven, een structuur, een gewoonte, routine.

Fasen van rouw:

Iedereen zal rouwen op zijn eigen manier, maar Professor Kübler-Ross heeft de vijf beroemde fasen van rouw omschreven:
 1. 1. Ontkenning:
  In eerste instantie, is het idee dat je iets of iemand definitief kwijt bent een gedachten die niet te bevatten valt.
 2. 2. Boosheid:
  Wanneer de realiteit zich aan ons opdringt, kan dit een enorme woede ontketenen. De boosheid wordt naar buiten gericht, maar soms richt men deze ook naar zichzelf.
 3. 3. Onderhandelingen/ marchanderen:
  Wanneer we beseffen dat we er haast niet aan kunnen ontkomen, proberen we uit alle macht om onder de hevige pijn uit te komen.
 4. 4. Depressie:
  De pijn wordt in alle hevigheid gevoelt, we beseffen ten volle dat de persoon uit ons leven is verdwenen, uit het alledaagse, dat de persoon nooit meer terug komt.
 5. 5. Acceptatie:
  Na alle stappen doorlopen te hebben, in verschillende stadia en verschillende volgorde, kunnen we uiteindelijk accepteren dat wij doorleven en dat we door moeten gaan.
Het kan gebeuren dat men blijft steken in 1 van deze fasen. Een verlengde rouwperiode kenmerkt zich door diverse symptomen en tekenen. Je kunt op rouw reageren, als op een fysieke wond. Een wond die maar niet heelt en pijn blijft doen. Na rouw blijft de wond altijd bestaan, dat is volstrekt normaal, maar wanneer het te lang duurt, dan verergeren onze problemen. Typische kenmerken zijn:
 • Gespannenheid, acuut gevoel van nood, paniek, angst, beklemming.
 • Woede-aanvallen, gericht op de gang van zaken, andere mensen die dichtbij of juist verder af staan. Woede gericht op onszelf, jezelf straffen. Schuldgevoelens.
 • Psychosomatische klachten, die zeer uiteenlopend kunnen zijn, chronische vermoeidheid, lichamelijke pijnen, uitvalsverschijnselen, of achteruitgang van de algehele lichamelijke conditie.
 • Ongeremd gedrag, roekeloos gedrag, toename van alcohol gebruik, of gedrag wat een gevaar voor jezelf of anderen kan betekenen.
 • Eenzaamheid, of isolement, soms gedeeltelijk, niet meer uitgaan, maar nog wel naar je werk gaan of vice versa.
Dit zijn enkele van de talloze klachten die kunnen ontstaan, wanneer rouw te lang duurt en de belasting voor jou te zwaar wordt. Bij therapie kun je hulp krijgen, om jou pijn en verdriet, in kaart te brengen, te bevatten, te bespreken, door goed te praten, goed te voelen, kun je de realiteit steeds beter leren aanvaarden en accepteren. Door de fasen van rouw moet je heen, je kunt niet helen zonder te rouwen, hoe moeilijk ook je moet de rouw helemaal doorleven. We hebben allemaal onze eigen manier om te rouwen, er is geen standaard hoe het moet, misschien ben je blijven steken in je depressie. Waarin alles leeg is en doelloos, waarin we het verleden niet goed los kunnen laten en ieder moment in het heden doorspekt is van herinneringen en de aanwezigheid van de afwezige.

Samen kunnen we gaan kijken wat voor jou werkt, we kunnen allerlei rituelen en structuren inbouwen, zodat jij grotere kans loopt, om de fasen van rouw op een gezonde manier doorloopt. Het is ontzettend moeilijk, maar heel belangrijk dat je je vrij voelt om te voelen wat je voelt, om dit te kunnen delen met iemand, zonder dat je afgeleid wordt door gedachten of je de ander belast, of dat je te lang en te vaak zwaar op de hand bent, of dat alles volgens jou en jouw omgeving te lang duurt en dat je merkt dat je omgeving moe begint te worden van jouw verhalen, pijn, energie en je het gevoel hebt gekregen dat men jou graag een beetje meer en een beetje vaker uit de weg gaat.

Rouw doorloopt verschillende stadia’s, soms lopen die op voorspelbare wijze, soms lukraak door elkaar. Iedere vorm van rouw is ook weer uniek, iedere persoon heeft zijn eigen manier. Maar wat vaker een regel dan een uitzondering blijkt is dat de pijn vaak toeneemt in plaats van afneemt, wanneer er sprake is van een groot verlies. We zullen samen bij 5 Step Therapy, naast het focussen op de verwerking van het verlies en het verdriet, ook vooral aandacht besteden aan het opvangen van de momenten van rouw.

Rouw is normaal en rouw hoort erbij, hoe minder bang je zult zijn om de pijn die je hebt te voelen, hoe sneller de pijn makkelijker en beter te dragen zal zijn. Maak vrijblijvend een afspraak.
Psychosociaal therapeut Niki Schalken in Amsterdam
Niki Schalken
 • Geregistreerd therapeut
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook 's avonds of in het weekend

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact