bg
 
bg

Hulp bij familieproblemen

Ergens bijhoren is belangrijk. En het allerfijnste is het als je een fijne familie hebt waar je op kunt bouwen en een betekenisvolle band mee hebt. Het maakt een enorm verschil wanneer je vertrouwde mensen hebt, waarvan je weet dat je hier altijd op terug kunt vallen.

De wederkerigheid in een relatie is fijn en belangrijk, omdat het leven zoveel meer betekenisvol is en makkelijker wanneer je er niet alleen voor staat. Wie zal jou wel en wee, meer aan het hart gaan dan de mensen waarmee je een bloedband hebt of je allerbeste vrienden? Een familie leeft en ontwikkeld, het heeft zijn wortels en invloeden vaak lange tijd terug. Invloeden uit het verleden kunnen generaties lang de familie beïnvloeden en een stempel drukken op de levensloop. Wanneer de relatie met familieleden (tijdelijk ) stroef, moeizaam of misloopt heeft dit een behoorlijke impact op jouw leven. Ook bij bij familierelaties gaat het niet perse om wat er is gebeurt, maar hoe je daarmee omgaat. Eigen verantwoordelijkheid nemen en wederzijds respect zijn belangrijke eigenschappen die er voor zorgen dat mensen in relaties hun problemen en moeilijkheden op een zodanige manier oplossen dat de relatie hier niet onder hoeft te lijden. Het is van belang dat gebeurtenissen en invloeden herkend en erkend kunnen worden. Soms is het mogelijk om vanuit dit besef en kennis de banden met familieleden te verstevigen en interactiepatronen te veranderen, vaak kan dit al nadat je verantwoordelijkheid neemt voor het deel waar jij invloed op kunt hebben. Wanneer de interactie binnen een familie moeizaam loopt is het beter waar mogelijk gezonder en daarom beter , te zoeken naar een nieuwe omgangsvorm dan om elkaar te vermijden of het contact te verbreken.

Misschien vinden we openingen om het contact of de band te herstellen, handvatten om met een groot gemis om te leren gaan, manieren om jouw rol in de familie bij te stellen.
Psychosociaal therapeut Niki Schalken in Amsterdam
Niki Schalken
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook 's avonds of in het weekend

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact